Turkiye Secim Sonuclari 2019 -  3 Buyuk Sehir

Secim 2019

31 Mart, 2019 - Secim Sonuclari: Turkiye yeni bir doneme giriyor

Istanbul ---> Ekrem Imamoglu

Ankara ---> Mansur Yavas

Izmir ---> Tunc Soyer

Turkiye Secim Sonuclari 2019